coming Homeindex.htmlindex.htmlshapeimage_2_link_0
 

Program:

O nama  |  Novosti  |  Termini  |  FAQ  |  Opšti uslovi poslovanja  |  Kontakt

Prevod: Silvija Milenkovic

 

Naši poslovni i stručni jezici

Šta su to poslovni i stručni jezici?

Još ispitnih pitanja?

Položiti ispit na stranom jeziku i te kako je veliki izazov. Mnogi naši klijenti spremaju se uz našu pomoć za teške stručne ispite, koji su im neophodni za dalje profesionalno usavršavanje i sticanje kvalifikacija. Tu spadaju ispiti za nostrifikaciju diplome, diplomski ispiti, te prijemni ispiti za različite obrazovne programe.

Možemo Vam pomoći ...
… da sadržajno i jezički razumete gradivo na nemačkom
    jeziku
… da sistematišete nastavne sadržaje
… da se ciljano pripremite za komunikativnu situaciju
    samog ispita
… da savladate strah od ispita
a stojimo Vam na raspolaganju i onda kad je potrebno da pronađete nove metode učenja, uz pomoć kojih ćete brže dostići svoje ciljeve.

Pomažemo Vam, naravno, i u pripremi ispita za sticanje austrijskog državljanstva ili pak austrijske jezičke diplome (ÖSD).

„Fachsprachen“ = Poslovni i stručni jezici
Individualni viennAventura trening za poslovni život u Austriji

Sledeći termin:  po dogovoru (» Pozovite nas!)
Cena kursa:  zavisi od samog kursa

Ciljna grupa: Svi koji uče nemački jezik (od nivoa B1) i koji žele ili moraju da unaprede svoje usmeno i/ili pismeno izražavanje u jednoj od sledećih stručnih oblasti:

MEDICINA, PRIVREDA, SOCIJALNI RAD, RAD SA DECOM, PRAVO, INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, TEHNOLOGIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, TURIZAM, KULTURA I UMETNOST, KOMUNIKACIJE

Ciljevi učenja:

  1. Uvod u strukture jezika određene struke

  2. Usvajanje bazičnog rečnika u vezi sa strukom

  3. Produbljivanje jezičkog i gramatičkog znanja

  4. Poboljšanje veštine usmene i pismene komunikacije u okvirima odabrane struke

  5. Bavljenje relevantnim vrstama tekstova uz istovremeno upoznavanje sa regionalnim specifičnostima u vezi sa strukom

  6. Poboljšanje izgovora i razumevanja slušanjem (takođe: razumevanje dijalekta!)

Vaši jezički i nastavni materijali

... izrađuju se direktno u institutu viennAventura, na osnovu strogih didaktičkih zahteva kao i prema preporukama Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike , uvek imajući u vidu željene jezičke ispite (kao što su ÖSD ili GOETHE sertifikat). Oni su istovremeno u skladu i sa visokim novinarskim zahtevima kada je u pitanju aktuelnost, informativni sadržaj, zabavni karakter i razumljivost.

Nakon prethodnog zajedničkog dogovora biramo knjige koje pospešuju Vaše učenje. Možete biti sigurni da će tim viennAventura pokazati izuzetnu zainteresovanost za svaku konkretnu stručnu oblast i da će s tim u vezi raditi na produbljivanju sopstvene stručne kompetentnosti.

viennAventura raspolaže bogatom stručnom bibliotekom, a trajno smo pretplaćeni i na važne stručne časopise na nemačkom jeziku. Po potrebi se konsultujemo i sa stručnjacima iz Vaše oblasti, ali pre svega uvek pažljivo biramo sadržaje kojima ćemo Vas uposliti.

Individualni trening za poslovni
PN–SUB, po dogovoru

Nivo

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Govor

Slušanje

Pisanje

Gramatika

Beč flair

Kao da već nije dovoljno teško razumeti „pisani nemački“ ili „svakodnevni austrijski jezik“, nego se još dešava i da određene grupe ljudi, pre svega u poslovnoj svakodnevici, odaberu nekakvu posebnu vrstu komunikacije za međusobno sporazumevanje.

Poslovni i stručni jezici razlikuju se od opšteg nemačkog jezika u izboru reči ali često i strukturalno, i to su zapravo posebni „jezici u jeziku“. viennAventura Vas trenira u korišćenju odgovarajućeg poslovnog i stručnog jezika i prati Vas na putu ka uspešnoj komunikaciji u austrijskom poslovnom životu.

U zavisnosti od toga na kom poslovnom polju ste aktivni, pomažemo Vam da naučite kako da se bolje izrazite ...

naučnim jezikom u Vašoj stručnoj oblasti
    (= teorijski usmerena komunikacija među stručnjacima)
    i/ili

praktičnim odnosno svakodnevnim stručnim jezikom
    (= komunikacija među stručnjacima usmerena na praksu)
    i/ili

prenesenim stručnim jezikom
    (= komunikacija između stručnjaka i onih koji to nisu)

Cilj našeg treninga je i da Vam približi interkulturalne okolnosti u Austriji kao i kulturne specifičnosti nemačkog jezika. Molimo Vas da imate u vidu da na Vašem poznavanju stručnog jezika bilo koje profesije možemo tek onda zaista uspešno raditi, kada ste već u stanju da se, usmeno i pismeno, dobro sporazumevate u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Mi verujemo u Vaš uspeh! Verujte i Vi!

Medizin
MEDICINA

Wirtschaft
PRIVREDA

Soziale Arbeit
SOCIJALNI RAD

Kinderbetreuung
RAD SA DECOM

Recht (Jus)
PRAVO

Informationstechnologien
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Umwelttechnologien
TEH. ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Tourismus
TURIZAM

Kunst und Kultur
KULTURA I UMETNOST

Kommunikation
KOMUNIKACIJE